Anasayfa
Sayı 1'den 155'e Yöre
Yöre'deki Yöremiz
Gezi Fotoğraflarında Edirne
Edirne Turları
Gezgin Dünyası
Yazı Dizileri
Yöre Yayınları
  Yöre'deki Yöremiz
LÜLEBURGAZ
YÖRE: 79 YIL - EKİM: 2006


Ayhan Tunca

l-l.jpg
ESKİ VE ORTAÇAĞLAR DA BERGULAE = ARKADIOPOLIS = LÜLEBURGAZ başlıklı bir yazı ile başlar Lüleburgaz özel sayısı...
Hemen belirmek bir borçtur ki; böylesi bir sayının basımında Lüleburgaz Belediye Başkanı Sayın Emin Halebak'ın içten desteği alınmıştır. Lüleburgaz sayısının son sayfası da Sayın Halebak'ın "Sürekli Geliştirilmeyen Her Şey Gerilemeye Mahkumdur" adlı yazısına ayrılmıştır.
Yöre'nin bu sayıdaki ilk yazısı dediğimiz Eski ve Ortacağlar'ın anlatıldığı yazı ise Yöre için yazılmış olup Tekirdağ'lı bir bilim adamı olan Prof. Dr. Mustafa Sayar'ın imzasını taşır..
***

resim-031.jpg

Lüleburgaz sayısının içeriği ise, tümüyle şu isimlerin çabasını dile getirir:
Neriman Köylüoğlu: "Lüleburgaz Sokullu Külliyesi"
Nazif Karaçam: "Meşrutiyet Döneminin Milli Eğitim Bakanı Lüleburgaz'lı Emrullah Efendi"
Prof. Dr. Osman İnci: "Kepirtepe Çöküyor"
Ayhan Tunca: "Lüleburgaz'ın Görkemli Dünyası; Kepirtepe Köy Enstitüsü"
***
Lüleburgaz, MS. 395'te, Roma İmparatoru Theodosios zamanında ama onun oğlu Arkadios tarafından şehir statüsüne kavuşturulmuştur.
Bu yüzden Arkadios'un şehri anlamındaki "polis" ekini alır.
Atilla bile güçlü surları yüzünden alamamıştır bu şehri.
Ama bir yıl sonra 443'te yağmalanmaktan kurtulamamıştır.
472'de Ostrogotlar kuşattı Lüleburgazı...
812'de Bulgarlar..
970'te Ruslar ve Bulgarlar ele geçirdiler bu şehri.
1190 - 94 yılları arasında Lüleburgaz yakınlarında Roma ve Bulgar orduları şiddetli savaşlar yaparlar.
1340'ta Andronikos, Lüleburgaz'ın surlarını onardı, güçlendirdi...
***
Ve 1357'de Gazi Süleyman, Türklerin yaptı Lüleburgaz'ı...
Buraya Rumca kule = kale anlamına gelen Pyrgos sözcüğünden türetilmiş Burgaz adını o verdi.
***
SİNAN ESERİ BİR ŞAHASER
Lüleburgaz Sokullu Külliyesi 16. yüzyılda yapılmış bir Sinan şaheseridir.
Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde yapılmıştır.
Edirne'de Üç Şerefeli Cami karşısındaki Sokullu Hamamı ile Taşhan bu Külliye için vakıf olarak yaptırılmıştır.
Sokullu Külliyesi ne yazık ki neredeyse yarıdan fazlası yıkılmış veya yıktırılmış; hamamı ise mimar Sedat Çetinkaya'nın Kör Kazma adlı yazısını okuyan Atatürk tarafından bir kubbesinin yıkılması önlenmiştir.
Neriman Köylüoğlu Külliyeye ilişkin yazısında tüm detayları işlemiştir.

  • 2000 - 2013 © Yöre Basın Yayın Reklam ve Dağıtım Hizmetleri
    Muhittin Günel İş Merkezi Kat:2 No:125 - EDİRNE
    Tel: 0.284.213 13 84 - Cep: 0.542.283 23 82
    refona.NET