Anasayfa
Sayı 1'den 155'e Yöre
Yöre'deki Yöremiz
Gezi Fotoğraflarında Edirne
Edirne Turları
Gezgin Dünyası
Yazı Dizileri
Yöre Yayınları
  Yöre'deki Yöremiz
EDİRNE ÖZEL SAYI
YÖRE: 20 YIL KASIM - 2001 "SON İŞGAL VE SONSUZ KURTULUŞ" VE EDİRNE


Ayhan Tunca
resim-051.jpg


ed-r.jpg
"Gençlerin, babaları ve dedelerine ait yaşam koşullarını, onların kültürel kökenlerini bilmedikleri doğrudur.
Gençler ve hatta diğerleri, yaşadıkları yerlerin hangi mücadeleler sonrasında 'bağımsız ve yaşanabilir' duruma dönüştüğünü de bilmemektedir.
Sanki 'yolda bulunmuş' bir yörede veya ülkede yaşıyormuşuz türünde tutum ve ilgisizlik içinde olmanın; hatta yöresel sevgisizliğin ve sahiplenmezliğin kaynağında söz konusu bilgisizliğin yattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Giderek; bilgi, ilgi, sevgi evrelerini yurtseverliğe giden sürecin iç içe geçmiş halkaları saymak yanlış olmaz."

***
Yöre'nin Kasım 2001'de kapağındaki adıyla ve tümüyle bu içerik yönünde yayınladığı 20. sayısının sunuşu yukarıdaki cümlelerle yapıldı...
Dergide; öncelikle, Edirne'nin Osmanlı döneminde yaşadığı dört işgal anlatıldı:
1829'da Rus İşgali..
1877'de Rus İşgali..
1913 Bulgar İşgali
1920 Yunan İşgali
***
Prof. Dr. Şerafettin Turan der ki; Milli Birlik kavramı 1913'te Edirne'yi geri almak için atılmış bir slogandır..
1913'te yaşanan Edirne'de Bulgar ve Sırplara karşı yaşanmış savaş ise "Son Kale savaşı" sayılır.
Yöre'nin 20. sayısı bu yıllara el attıktan sonra 1920'de gerçekleşen Yunan işgaline yönelmektedir.
Bu "Son" İşgaldir..
Sonsuz Kurtuluş ise bu işgale karşı verilen mücadelenin adıdır.
Bu mücadelede yerel kahramanlar kısa notlarla tanıtılırken diğer yandan ünlü Milos sürgün konu edilir..
Ayhan Tunca tarafından ele alınan işgal yılları içinde "Çetelerden Kuva-yı Milliye'ye ve Trakya Paşaeli.." başlıklı yazıda; Sonsuz Kurtuluşa gidilirken ortaya çıkan örgütlü iki büyük güç hakkında notlar verilir.
Burada, Timiski Ahmet Ağa liderliğinde ve Rodop Türk Mukavemet Hükümeti adıyla ortaya çıkan Türk tarihinin ilk cunta hükümeti anlatılır.
***
resim-029.jpg

Ve Trakya Paşaeli'nin öyküsü..
Bu öykünün ilk cümlesinde yeri olan Mehmet Şeref Aykut'un soyundan gelen Prof. Dr. Hasan Berke Dilan, Yöre'nin bu sayısında Trakya Paşaeli'nin kuruluşunu anlatmaktadır.
Burada pek çok kişinin bilmedikleri veya yanlış bildikleri ortaya çıkar...
Babaeski Kuleli'de ve bir samanlıkta başlayan, Yolageldili Kasım'ı, Şevket Dağdeviren'i, Faik Kaltakkıran'ı kucaklayan bu öyküde dönemin saygın bir valisi olan Zekariya Zihni Bey'i de görürüz...
***
Hasan Hüseyin Akkerman, Şehit Çolak Sabri; Komitacı Fuat Balkan, Cevat Abbas, Şakir Kesebir, Ekrem Demiray, Edirneli Karabekir, Dramalı Topal Osman'ın saygı ile selamlandığı yazıların sonuncusu ise İ. Hakkı Soyyanmaz'a aittir.
Rahmetli Edirneli araştırmacı Hakkı Soyyanmaz Hoca bu yazısında bize bir yerel komitacı olan babası Sandıkçı Mehmeti, Baskıncı Ali Çavuş'u, Köprülü Bey'i, Başkomiser Kara Hakkı'yı anlatır.
Fakat daha da önemlisi, Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından ve Hakkı Hoca'nın Babaannesi yiğit Havva Soyyanmaz ile annesi Zühre Soyyanmaz'ı yine bu yazılardan öğrenir, saygı ile selamlama fırsatı buluruz...

  • 2000 - 2013 © Yöre Basın Yayın Reklam ve Dağıtım Hizmetleri
    Muhittin Günel İş Merkezi Kat:2 No:125 - EDİRNE
    Tel: 0.284.213 13 84 - Cep: 0.542.283 23 82
    refona.NET