Anasayfa
Sayı 1'den 155'e Yöre
Yöre'deki Yöremiz
Gezi Fotoğraflarında Edirne
Edirne Turları
Gezgin Dünyası
Yazı Dizileri
Yöre Yayınları
  Yöre'deki Yöremiz
UZUNKÖPRÜ
SAYI: 59 YIL - 2005 ŞUBAT
TARİHİMİZİN ÖZGÜN ÖYKÜSÜ... ÜLKEMİZİN ÇİÇEK YAĞI VE PİRİNÇ KENTİ... ERGENE'NİN SOYLU BELDESİ...
UZUNKÖPRÜAyhan Tunca


uzun.jpg
Neden özgün bir öykü?
Çünkü bu köprü, gerçekten dünyanın en uzun köprüsüdür ve Osmanlı'nın II. Murat dönemi yıllarında yapılmıştır. Bu yapı vesilesiyle gerçekleşen koruma amaçlı bir yerleşim, giderek Osmanlı'nın Trakya'da kurduğu ilk şehir olma niteliği taşıyacaktır.
Köprü öyküsü; Sanat Tarihçi Neriman Köylüoğlu tarafından, 2005 yılında bir özel sayı olarak çıkan Yöre - 59'da yayınlanmıştır.
Köylüoğlu, burada ilk köprünün I. Murat döneminde bir ahşap köprü olarak ortaya çıktığını yazıyor...
Ama bu köprüler ihtiyacı karşılamaktan uzaktır ve sık sık yıkıldığı için onarımları zaman kaybına yol açmaktadır.
Nihayet; 1444'te Varna'da yaşanan ünlü savaş sonrasında Gelibolu yönünde Manisa'ya dönüşe geçen II.Murat, Ergene taşkınıyla karşı karşıya kalınca...
Mahmud Baba, II. Murat'a bir köprü yapımının kaçınılmazlığından söz eder. Üstelik söz konusu köprünün geçeceği yerleri bile değneği ile işaret ederek...
7. Edirne Salnamesi'nde köprünün uzunluğu; 1392 metre, genişliği 5.50, göz sayısı 174'tür.
Ya bugün?
Günümüz Uzunköprüsünün uzunluğu: 1274 metre, göz sayısı 164'tür...
***
Neriman Köylüoğlu; Yöre'nin özel Uzunköprü sayısında Muradiye Camisi yanında Çifte Hamam, Mahmut Baba Çeşmesi, Halise Hatun Çemesi, Hasadalı Mehmet Ağa Çeşmesi, Telli Çeşmesinden de söz etmektedir.
Bu arada, bir Rum Ortodoks Kilisesi olan Aya Yorgi ile ilgili bir Yazının da bulunduğu "Yöre: 59, Uzunköprü sayısı" arka kapağının iç yanında, 1908'de yapılan Özgürlük Anıtı ve Çeşmesi'nin bir renkli fotoğrafına da yer vererek anıta ilişkin notlar aktarmıştır.
Ya Uzunköprü Tümülüsleri...
Bu yöredeki Tümülüsler, Edirne Müzesi Arkeoloğu Şahin Yıldırım tarafından ele alınarak işlenmiştir.
Aslında bu Tümülüsler grubunun doğru adı; Ergene Vadisi; Tümülüsleridir ki; Türkiye Trakyası'ındaki diğer iki Tümülüs grubunda, Edirne - Kırklareli - Pınarhisar - Vize - Saray ile Edirne - Uzunköprü - Keşan - Malkara - Tekirdağ istikametinde görülen Tümülüsler yer alır.
Eskiköy yönünde 8 adet Tümülüsün varlığından söz eden Şahin Yıldırım, Yunan - Roma klasik dönemlerine tarihlendirilen bu tümülüslerin yeterince korunamadığını işaret etmektedir.
SALNAMELERDE UZUNKÖPRÜ
1893 - 1894 yılında Uzunköprü ilçesinde neler vardı?
Bu dönemin Uzunköprüsü Edirne Belediye Başkanlarından Şevket Dağdevirenzade tarafından, belirtilen tarihleri kapsayacak biçimde bir Salname, yani il yıllığı olarak ele alındı.
Söz konusu yıllıktaki Uzunköprü Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil tarafından türkçeleştirdi ve Yörenin özel Uzunköprü sayısında yayınlandı.
Bu yıllıkta; Uzunköprü'nün köyleri, okulları, değirmenleri, hamamı, köprüsü, nüfus dağılımı, tarım ve ticaret hakkında bilgilere yer verilmektedir.
Ayrıca, Uzunköprü'nün idari düzeni içinde görev yapan memurların dairelerine ilişkin dağılım ve buradaki görevlilerin isimlerine dair bilgilerin de bulunduğu İl yıllığındaki bu bölüm 13 sayfadan oluşmaktadır.
***
Yöre'nin Uzunköprü özel sayısında, Öğretim Görevlisi Nilüfer Gökçe, Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği'nin Uzunköprüdeki çalışmalarını ve bu kapsamda bölgede kurulan sağlık evlerini anlatmaktadır.
***
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özer ise "Gazi Turhan Bey'in Kişiliği ve Edirne - Uzunköprü - Kırkkavak Köyündeki Külliyesi" başlığı ile kaleme aldığı yazısında 7 sayfaya dağılan bir tarihsel dönem içinde, Kırkkavak köyünde bulunan Gazi Turhan Bey Camisi ile türbeyi de anlatmaktadır.
***
resim-022.jpg

Yöre dergisinin Uzunköprü özel sayısı için Kırkkavak köyüne giderek köylülerle bir söyleşi yapan Ayhan Tunca, bu söyleşiyi "Uzunköprü Kırkkavak Köyü Gözlemleri"adıyla kaleme almıştır.
***
Öğr.Görevlisi Nilüfer Gökçe'nin bu dergideki ikinci yazısı ise "Osmanlılar Dönemi Edirne Basını ve Uzunköprü" adını taşımaktadır.
***
Diğer yandan Ayhan Tunca; "Köprü Tehlikede'nin Öyküsü" adlı yazısında, tarihi köprünün geçirdiği tehlike yılları ve onarım yönünde gerçekleşmiş olan idari yazışmaları aktarırken bu şehrin yakın tarihteki en popüler iş adamlarından Hamdi Buzcu ile gerçekleşen bir söyleşiyi ayrı bir yazı konusu olarak kaleme almıştır.
Yöre'nin Uzunköprü özel sayısındaki son yazı ise diğerlerinde olduğu gibi Uzunköprü Belediye Başkanı Ercan Çobanoğlu'na aittir.

  • 2000 - 2013 © Yöre Basın Yayın Reklam ve Dağıtım Hizmetleri
    Muhittin Günel İş Merkezi Kat:2 No:125 - EDİRNE
    Tel: 0.284.213 13 84 - Cep: 0.542.283 23 82
    refona.NET