Anasayfa
Sayı 1'den 155'e Yöre
Yöre'deki Yöremiz
Gezi Fotoğraflarında Edirne
Edirne Turları
Gezgin Dünyası
Yazı Dizileri
Yöre Yayınları
  Sayı 1'den 155'e Yöre
Sayı 1'den 101'e Yöre
YAZARLAR VE YAZILARI
KONUK YAZAR: RATİP KAZANCIGİL
ERGENLİK'TEN ERGİNLİĞE YÖRE
Bilindiği gibi, gazete ve dergiler benzeri yayın türlerinin de, diğer canlılar gibi doğuş,çocukluk,ergenlik,erginlik ve göçüş dönemleri vardır.
Kimisi doğmadan, kimisi çocukluk yaşında göçüp gider. Bazıları da uzun ömürlü olur, ama sonunda, hepsi kaçınılmaz durakta buluşurlar.
Yöre Dergisi de bu yolun yolcularından birisidir.
2000 yılının Nisan ayında basın-yayın dünyasına ayak basmış olan YÖRE, kısa sürede çocukluk ve erginlik (olgunluk) dönemine erişmiş bir yayın organımızdır.
O'nun, bu basamaklardan hızla yükselişi, kuşkusuz ki, sahibi ve yazı işleri müdürü Sayın Ayhan Tunca'nın uyguladığı titiz bir basın ve yazım disiplini, dergi ile toplum arasında kurmuş olduğu güçlü fikir ve amaç birliği ve eğitim kökenli olması nedeniyle, dergiye verdiği yön ve bu işler için gerekli daha birçok benzer niteliklere sahip oluşundan güç almıştır.
Kısaca özetlemeye çalıştığım bu gelişmeyi, YÖRE'nin ilk sayısından başlayıp, yüzüncü sayısına kadar olan nüshalarını kıyaslamalı bir bakışla gözden geçirdiğimiz takdirde kolayca ve çarpıcı bir biçimde görmemiz mümkündür.
Özellikle ilk (kendini arayan) sayılarını izleyen (Edirne'ye hizmet etmiş ünlü kişiler biyografileri) ve hele, (Trakya İlçelerine özel sayıları) YÖRE'nin, ergenlik (olgunluk) çağını yaşamakta olduğunu gösteren çarpıcı örneklerdir.
Bu yüzüncü sayı kutlanması nedeniyle O'nu, binbir türlü maddi ve manevi sıkıntılarla yaşatma savaşı veren sayın Ayhan TUNCA'yı, yapmış olduğu bu kültür hizmetinden dolayı kutlarve YÖRE ile beraber daha niceyıllar sağlık ve mutluluklar içinde bu kutsal hizmete devamlarını dilerim.

AYHAN TUNCA
1-Birinci TBMM ve Edirne Milletvekilleri (Yöre-1 )
2- İki Ergene ( Kirli Ergene ve Cisr-i Ergene ) (Yöre -2 )
3- Geleneksel Güreşler ve Kırkpınar ve Başpehlivanlar (Yöre -3 )
4- Yağlı Güreşler Tarihinde Beş Dev ve Adalı Halil Hakkmda M. Gökçen'le Söyleşi (Yöre-3)
5- Lozan ve Karaagaç (Yöre-4 )
6- Edirne'nin ve Trakya'nın İlk Kadın Milletvekili: Dr. Fatma Memik (Yöre-4 )
7- Medreselerden Günümüze Edirne( Yöre-6 )
8- Yöresel Bir Üründen En Büyük Tarım Örgütüne " Ayçiçek ve Trakya Birlik " (Yöre-7 )
9- Edirne Belediyesinde 100. Yıl (Yöre-8 )
10- Atatürk ve Edirne (Yöre-9)
11- Edirne Eski Milli Egitim Müdürü: İ. Habib Sevük ve Adakale (Yöre-10 )
12- Edirne'de Bir Adakaleli (Yöre-10 )
13- Edirne Tip Fakültesi Kurucu Dekanı Vizeli Suat Vural'dan Bir Şiir Demeti; "Serpintilerden Seçtigim Dizeler" (Yöre-10 )
14- Edirne Şehir Tarihçisi Hibri ve Bir Mezarın Öyküsü (Yöre-10 )
15- Selimiye'den Sinagoga Edirne'de Tarih, Kültür, İnanç Turn (Gezi Yolu Önerisi) (Yöre-12)
16- Şükrü Paşa Anıtı'ndan Lozan Anıtı'na Tarih,Kültür ve İnanç Turu (Yöre-13 )
17- Tarih öncesi ve İlkçagdan Osmanlılara Edirne (Yöre-14)
18- Turizm Gözüyle Tunca'da; " Tarih, Kültür, İnanç Turu" (Yöre-14 )
19- Yeni İmaret'te Bir Mezarlık ve " Arkanızda Degil Emrinizdeyiz." (Yöre-15 )
20- Mudanya'dan Lozan'a Trakya ve Edirne Milletvekili İsmet Paşa (Yöre-16 )
21-7300 yıl Ticaret Kenti ve Balkanların Kapısı Antik Ainos'tan Enez'e (Yöre-17 )
22- Enez Manastırları (Yöre-17 )
23- Edirne Çevre Gönüllüleri Dernegi Başkanı Nezih Atsız'la Gölbaba Hakkında (Yöre-18 )
24- Bir Gölbaba Söylencesi ve Manda Yutan Kuyularla Gölün Gelecegi Hakkında (Yöre-18 )
25- İzmir Fuarmda Trakya (Yöre-18 )
26- Krrklareli Mudafaa-i Milliye ve Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni Doğru Bilmek ve Bu Bilgiyi Sahiplenmek (Yöre-19 )
27- " Son İşgal Sonsuz Kurtuluş" ve Edirne (Yöre-20 )
28- Edirne Kışları ve Kızak Yarışlarının Sonuncusu (Yöre-21 )
29- Arnavutluk Başbakam ve İlk Başpiskoposu İbriktepeli Fan S. Noli'nin Heykeli, Evi ve İbriktepe(Yöre-22)
30- Edirne Milletvekili M. Edip Agaogulları'nın Anıları ( Mehmet Edip Agaogulları ve Ailesi Hakkında) (Yöre-22)
31 - Edirne'ye Gelmeyen Padişahların İlki III. Murat ve Döneminin Edirne'sinden Notlar (Yöre-24)
32- Hıdırlıkk Tabyası Utandırdı (Yöre-24 )
33- Rıfat Osman'a Notlar (Yöre 25-26)
34- Bir Teşekkür ; Edirne'de Çeşmeler ve Su Çahşmaları; Bugün Çeşmeleri Geziyoruz; Agaç Çıkaran Çeşmelerden Biri: Atlar Çeşmesi, Yazık Oldu Asker Çeşmesi Taşlarma, Asker Çeşmesi Övüncümüzdür; Asker Çeşmesi'nin Yeniden Yapılış "Foto Öyküsü" ; Sülüklü Çeşme Akabilir; Yangöz Çeşmesi; Yangöz Çeşmesi ve Yangöz İsmail; Yangözü Kurtarmak; Hoş geldin Yeni Yangöz; Sinagog Çeşmesi ve Ayşe Teyze (1-2 ); Edirne Çeşmeleri 2002'ye Bakış; Çeşmeler İçin Açık Teşekkür; Çeşmeler Karar Defterinde
35- Rafet Ürenli İle Hafız Rakım Hakkmda Bir Söyleşi (Yöre 31-32 ) Emine Ertür İle Hafız Rakım Hakkmda Bir Söyleşi (Yöre 31-32 )
36- Ulug Turanlıoğlu Anlatıyor (Yöre-33 ) Bir Haykırış (Yöre-33 )
37- Karabıyık Rum Çetesini Tenkil Edenlerden Jandarma Üstegmen Osman Nuri Atabay ve
Anıları(Yöre-33)
38- Edime'de "Yok Edilişlerin" Acı Öyküsü ve Rıfkı Melül Meriç (Yöre-34 )
39- Osman Nuri Atabay'm Amlanna Ek (Yöre-34 )
40- Üç Şerefeli'den Önce, Sonra... (Yöre-35 )
41- İ. Hakkı Soyyanmaz'dan "Dertli Mustafa Bey" İle Oglu Şehit Hacı Nuri ve Kızı Fatma Hakkmda(Yöre-36)
Bu Konak Çökebilir (Yöre-36 ) Edirne'de İlk Şiir Sergisi (Yöre-36 )
42- Bir Eğitimcinin ( İlhan Özalp) Kaleminden Keşan Köylerinin 50 Yıl Öncesi (Yöre 37-38)
Keşan Tarihi İçin Notlar (Yöre 37-38 )
Rüstem Baba Dergahına Bir Araştırma Gezisi (Yöre 37-38 )
Keşan'm Hayatta Olan En Yaşlı Belediye Başkam Ahmet Gürsoy'la Bir Söyleşi (Yöre 37-38)
Mustafa Ürek'le Söyleşi, Ayhan Erikli İle Konuştuk, Kaymakam İbrahim Avcı İle Söyleşi (Yöre
37-38)
43- Edime Sürgünü Bir Vali; Kadri Paşa
(Yöre-39 )
44- Küplü'nün Yakın Tarihi ve Yakın Geçmişteki Eğitim öğretime Dair (Yöre-40 )
45- Hıdırlık TabyasıYazışmaları 1995'te başlamıştı. (Yöre-41 )
46- 7300 Yıllık Ticaret Kenti ve Balkanlarm Kapısı Antik Ainos'u Arama Çalışmaları ve 2003 Kazı Dönemi Değerlendirmeleri (Yöre-43)
47- Edirnee'de Satılan Camiler, Mescitlerden Son İzler (Abdurrahman Camii, Alemdar Camii. Alipaşa Mescidi, Ali Efendi Papasoğlu Camii, Arpacı Hacı Hamza Mescidi, Balabanpaşa Camii. Babatimurtaş Camii, Berkukağa Camii, Cedid Kasım Paşa Camii, Çanaklı Camii, Çavuşbey Camii, Çokalca Camii, Kıyık Burundi Camii, Debbağ Tabak Hacı Halil Camii, Daye Hatun Camii, Demirbiga Camii, Derviş Abi Helvacı Baba Mescidi, Emir Hüseyin Mescidi, Eskici Hamza Mescidi İsmihan Esma Sultan Camii (Yöre-43 )
48- Cemal Kutay'la Söyleşiler (Yöre-43)
49- Alper Yazoğlu'ndan Yöre'ye Mektup (Yöre-43 )
50- Cemal Kutay'la Söyleşiler (Yöre-44 )
51- Dr. Saadet Yardım İle Edirne Eski Milletvekili Bahattin Öğütmen Hakkında (Yöre-44 )
52- Fanfan Camii; Fatma Sultan Camii, Fenari Hacı Ahmet Camii; Fmdıkfakih Camii; Gazi Hoca Cami(Yöre-44)
53- Edime Valilerinden Kadri Paşa'nın Mezarı ve Paşa Hakkında (Yöre-45 )
54- İttihat Terakki ve II. Meşrutiyet'in Edirne Valisi Hacı Adil Bey (Yöre-46 )
55- Cemal Kutay Söyleşileri (III) (Yöre-46 )
56- Bayezıt Külliyesi Saglık Müzesi'nin Avrupa Konseyinden Aldıgı Ödül Bir Edirne Onurudur (Yöre-46)
57- Gülbahar Camii, Hacegi Camii, Hacı Alemüddin Camii, Seyfullah Bey Mescidi, Hacı Hasan Camii, Hacı İsmail Camii (Yöre-46)
58- Sai Mustafa Çelebi'nin Tezkiret'ül Bünyan'ında Mimar Sinan ve Yaşamından Kesitler (Yöre47)
59- Dört Yıl Biterken 48 Sayıda Yöre (Yöre-48 )
60- Yarın Yöre Günü (Yöre-49 ), Yöre 5 Yaşmda (Yöre-49 ), Prof Dr. Metin Sözen Gelmeyince (Yöre-49)
61- Yaşayan Müzeye Can Verenler Hakkında (Yöre-50 )
62- Rizia'da Bereket Bayramı'ndan Körmitli Hasan Pehlivan'a... (Yöre-50 )
63- Batı Trakya'da Bir Fırtına: Hasan Pehlivan (Yöre-50 )
64- Yurdakul Esemenli ve Üç Kitabı (Yöre-50 )
65- Hacı Mercimek ( Deli Mehmet) Camisi; Hacı Safa Mescidi (Yöre-50 )
66- Babaeski'den Notlar (Yöre-51)
Babaeski Mutlu Köyde Bir Kutlu Kadın: Bolca Nine (Yöre-51)
67- Edirne'yi Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Kuruluş Günleri ve İlk Dönem Çalışmaları Hakkında Ratip Kazancıgil İle Söyleşi (Yöre-52 )
68- O Filmi Bulduk! Ama... (Yöre-52 )
Edirnee'yi Tanıtma ve Turizm Derneği 2004 (Yöre-52 )
69- Edirne'nin (1829) İlk İşgali, Dönemin Islahatçı Padişahı II. Mahmut ve Edirne (Yöre-53) 70-Hadım Balaban Mescidi (Yöre-53)
71- Havsa'da Neler Oldu? (Yöre-54 )
72- Havsa Köylerinden Notlar (Yöre-54 )
73- Havsa Köylerinde "Kültür Varlıkları İçin Bir Gezi" (Yöre-54 )
74- Rayegan Köyatası İle Babası Said Köyatası Hakkında Söyleşi (Yöre-54 )
75- 1930... Atatürk Edirne Yolunda (Yöre-55 )
76- Sakalh Mustafa'nm Balkan Savaşı Edirne Kuşatması Amları Hakkında (Yöre-55 )
77- Selçuk Dağdeviren İle Söyleşi ( Ratip Kazancıgil ve Murat Tuğrul birlikte) (Yöre-55)
78- Hadım Demirtaş Mescidi, Hafız Ahmet Kavuklu Mescidi, Hasan Paşa Mescidi (Yöre-54)
79-Atatürk Edirne'de(II)(Yöre-56)
80- Hasköylü Mustafa İle Atatürk Söyleşisi (Yöre-56 )
81- Sakallı Mustafa Beyin Balkan Savaşı Anıları (II) (Yöre-56 )
82- Meriç Kadıdondurma Köyü ve Bu Köye Katılan Edeköy'ün Acılı Yılları (Yöre-56 )
83- Atatürkün Edirne Günlerine Başlarken (Yöre-57 )
84- Atatürk'ü Yakmdan Gören Edirneli Bir Canlı Tanık: Sabri Gürer (Yöre-57 )
85- Nasuhbey Köyünde Nazar Baba ve Nazar Baba Söyleşisi (Yöre-57 )
86-İlk Edirneliler(Yöre-57)
87- Atatürkün Edirne'ye İlk Gelişi (Yöre-58 )
88- Sadiye Zorlutuna İle Söyleşi (Yöre-58 )
89- Uzunköprü Kırkkavak Köyü Gözlemleri (Yöre-59 )
90- "Köprü Tehlikede" nin Öyküsü (Yöre-59 )
91- Uzunköprü'nün En Kıdemli Fabrikatörü Hamdi Buzcu İle Bir Söyleşi (Yöre-59 )
92- Albay Mustafa Kemal Edirne'de 1916 (Yöre-60 )
93- Ayşe ve Hamdi Kayışbudak İle Bir Söyleşi (Yöre-60 )
94- Edime'de Su Taşkkınları 2005 (Yöre-60 )
95- Sakalh Mustafa Bey'in Balkan Savaşı Anıları 5 (Yöre-60 )
96- Hoca Bali Mescidi, Hoca İlyas Camii, Gazi Ibrahim Bey (Yöre-60 )
97- Unutulan Yahudi Sufi Geleneği Maftirimin İlk Korosu Edirne'de Kurulmuştu (Yöre-60 )
98- Edirneli Fatih veya Fatihli Edirne'nin Tamtımında Sitti Şah Hatun ve Mezarı (Yöre-61 )
99- Bir Siyasi Evlilik Örnegi Sitti Mükerrem Hatun (Yöre-61 )
100- Bir Roman veya Sinema Senaryosu Olarak Sitti Şah Hatun (Yöre-61 )
101- Sakallı Mustafa Bey'in Balkan Savaşı Edirne Muhasarası Anıları (Yöre-61 )
102- İsmet Sezginle Söyleşi (Yöre-61)
103- Kösemihal ve Mihalogulları (Yöre-62 )
104- Gazimihal Mezarlığındaki Perişan Tablo (Yöre-63 )
105- Toktamış Ateş İle Bir Söyleşi (Yöre-63 )
106- Karaca Ahmet Camii, Katib-i Cev (Arpa Katip ) Mescidi, Kavaklı (Şahabettin Paşa) Mescidi, Kazaz Salih (Gazaz Görece) Mescidi, Keçeci Ahmet Efendi Camii, Kışla Piyade Kışlası (Yanık Kışla) Camii, Kiremitçi Hacı Halil Mescidi
107- Kazaz Salih Mescidini Ararken (Yöre-64 )
108- Bir Fatma Memik Araştırması (Yöre-64 )
109- Cemal Fenerci'den Ögretmen Mustafa Akgün'e Bir Mektup (Yöre-65 )
110- Konduk Osman Mescidi (Yöre-65)
111 -Emine Ertür'le Söyleşi (Yöre-65 )
112- Kazım Karabekir Paşa'nm Kızı Timsal Yıldıran Karabekir Edirne'deydi (Yöre-65 )
113- Meriç ve Meriçliler (Yöre-66 )
114- Meriç Nasuhbey'de Tarihi Nazarbaba Mezarlığı Yok Oluyor (Yöre-66 )
115- Meriç Yüksek Öğrenim Derneği Anıları (Yöre-66 9
116- Kadıdondurma Köyü Çocuk Kütüphanesinin Açılış Öyküsü (Yöre-66 )
117- Köy Okul Binalarının İçler Acısı Durumu (Yöre-66 )
118- Atatürk'ün 75 Yıl Geciken "Sofulu'ya Köprü Emri" Gerçekleşiyor mu? (Yöre-66 )
119- Erol'u Kutluyorum! (Yöre-66 )
120- Genel Müdür Emir Verdi Timurtaş Camii Kurtuluyor (Yöre-67 )
121-1931 Yılı Edirne Genel Meclisi Tutanaklarından Uzunköprü Notları (Yöre-67 )
122- Ibrahim Paşa Camii (Yöre-67 )
123- Mergup Nurengin İle Söyleşi (Yöre-67 )
124- Kypsala'dan İpsala'ya (Yöre-68 )
125- Sabri Gürer'in İpsala Anıları (Yöre-68 )
126- Edirne Valisi Nusret Miroglu İle Söyleşi (Yöre-68 )
127-İpsala Notları(Yöre-68)
128- Lalapaşa'da Tarihi Aramak (Yöre-69 )
129- Lalapaşa Notları (Yöre-69 )
130- Lalapaşalı Halil Öztürk'le Söyleşi (Yöre-69 )
131- Hacı Ahmet İzzet Paşa'ya Notlar ve Saat Kulesi'nin Yıkım Öyküsüne Bir Giriş (Yöre 70-71 )
132- Yöresel Kültür Etkinlikleri ve Havsa'dan Notlar (Yöre-72 )
133- Havsa Paneli Konuşması (Yöre-72 )
134- Havsa Sögütlüdere Mil Taşı Ziyarete Açıldı (Yöre-72 )
135- Havsa Sokollu Hamamı ve Camisi İçin 1943 Sorusu ve Yanıtı (Yöre-72 )
136- Havsa Sögütlüdere Mil Taşı'nm Bulunuş ve Dikiliş Öyküsü (Yöre-72 )
137- Karacaahmet Mescidi, Katibi Cev Mescidi, Kavaklı Mescidi, Keçeci Hacı Ahmet Efendi. Kiremitçi Hacı Halil Mescidi (Yöre-73 )
138- Mevlevilik ve Edirne (Yöre-75 )
139- Meriç Subaşı Köyü İlkokulu Tarihçisi (Yöre-76 )
140- En Büyük Onarım Bitti (Yöre-76 )
141-RubiGeldi(Yöre-76)
142- Kosova Dergileri Dünyasmda Son Dönemi (Yöre-77 )
143- Meriç Kavaklı Köyü Kadmlarının Sosyo Kültürel Dünyaları (Yöre-78 )
144- Köseç Balaban Mescidi (Yöre-78 )
145- Lüleburgaz İçin Notlar (Yöre-79 )
146-Vizeİçin Notlar (Yöre-80)
147- Kurtuluşun Edirne Valisi, Edirne Milletvekili ve Edirneli Şakir Kesebir (Yöre-81 )
148- Edirne Belediye Başkanı Ibrahim Ay (Yöre-81 )
149- 1975'ten 1992'ye Meriç Hasırcıarnavut Köyü Kadmlarının Sosyo Kültürel Dünyaları (Yöre-81)
150- Uluslar arası Bir Ulusal Onur: Edirneli Heykeltıraş İlhan Koman (Yöre-82 )
151-1930 Kasırgası ve Selimiye Minareleri (Yöre-82 )
152- 1937 Yılında Edirne'de Edirne Gülcülüğü (Yöre-82 )
153- "Keşan Sempozyumu ve Bir Konferans" (Yöre-82 )
154- Adalet Kasrı ve Coşkun Molla (Yöre-83 )
155- İlk Eşi Melda ve Paris'ten İstanbul'a İlhan Komanlı Günler (Yöre-83 )
156- Dertli Mustafa Bey Çeşmesi Yapılacaksa (Yöre-84 )
157- İlhan Koman'm İsveç Günleri (Yöre-84 )
158- Edirne Alyans Musevi Okulu Müdiresi Angel Gueron'un 1912 1913 Edirne Bulgar Kuşatması Anıları (Yöre-85 )
159- Edirneli İlhan Koman ve İsveç'te Mutluluk (Yöre-85 )
160- Pmarhisar Notları (Yöre 86-87-88 )
161- Saraylıların Mücadelesi (Yöre 89-90-91-92 )
162- Saraylılar Haykrıyor (Yöre 89-90-91-92 )
163- Saray Notları (Yöre 89-90-91-92 )
164- Soyadı Atatürk Tarafmdan Verilen Ahmet Eratik İle Edirneli Karabekir Hakkında Söyleşi (Yöre-93 )
165- Ahmet Taner Kışlalı Edirne'de (Yöre-94 ) 166-Suat Vuralİçin(Yöre-94)
167- Erdal İnönü Edirne'de (Yöre-95 )
168- Eğitmenler Deyince (Yöre-96 )
169- Edirne Adının Kaynağı ve Şehre Adı Verilen İmparator Hadrianus (Yöre-97)
170- Aınos 2007 Kazıları (Yöre-97)
171- Hüsamettin Konukseverle Söyleşi (Yöre-97)
172- Edirneli Cem Sultan'ın Acıklı Öyküsü (Yöre-98)
173- Hüsamettin Konukseverle Söyleşi (2. Bölüm) (Yöre-98)
174- Batı Trakya'da Bir Savaşçı Derviş Kızıldeli Sultan (Yöre-99)
175- Aziz Nesin Krrklareli' de (Yöre-100 )
176- Lalapaşa'nm İlk Paneli (Yöre-100 )
177- Mikhael Doukas'ı Okurken Edirne (Yöre-100 )
178- II Bayezit, Gedik Ahmet Paşa'yı Edirne'de Öldürttü.. .Neden? (Yöre-100 )
AHMET YURTLU
1-Verimli Bir Basın Yılı (Yöre-52 )
2-Dogudan Edime'ye Bakış; Gül Bahçelerimiz (Yöre-52 )
AYHAN AYDIN
1-Bulgaristan'da Bazı Türk Köylerine ve Tekkelerine Bir Gezi (Yöre-24 ) 2-Varbitsa Geçidi, Şumnu Kasabası, Akkadınlar, Karalar Köyü (Yöre 31-32)
AYTEN ALTINTAŞ
1-Edirne'de Gülcülük ve Edirne Gülü (Yöre-34 )
2-Yöre Dergisi Yöresel Kültür Etkinlikleri; Edirne Gülü Hakkında Panel Konuşması (Yöre-49 )
AZRA ERHAT
1-Efsanelerde Trakya (Yöre-1 )
2-Boğazlar(Yöre-41) 3-Kazdağ Sarıkız (Yöre-46 )
ALİ NAZMİ
'Yeni Memaliki Osmaniye Cografiyası" Kitabında 1915 Edirne (Yöre-9 )
AKIN ŞAPÇI
Turizm ve Keşan (Yöre 36-37 )
AYSE GÜLCİN KÜCÜKKAYA
Ekmekçioglu (Ayşekadın) Ahmet Paşa Kervansarayı (Yöre-76 )
AHMET VEFA ÇOBANOĞLU
Has Mimar Sedefkar Mehmet Ağa (Yöre-76 )
ALPER İZBUL
Uygarlığın Kökleri Trakya'da (Yöre-22 )
ALİ AHMET ERTÜRK
Enez'den Roma'ya (Yöre-35 )
AFİF SÜREYYA DURUÇAY
Selimiye Camii Halılarıının Dokunulmasına Başlandı (Yöre-52 )
AHMET KARA
Hafız Ağa Konağı ve Hafız Ağa Hakkında Derlediğim Bilgiler (Yöre-24 )
AHMET GÜNERSAYAR
Tamdığım A.Süheyl Ünver (Yöre-23 )
ATTİLA GÖKÇE
Bırak, Super Lig Televizyonda (Yöre-18 )
ABBAS GÜÇLÜ
Pazarcı Öğretmenler(Yöre-18)
ALİ NAZMİ ÜSTÜNDAĞ
Trakya Dedikleri (Yöre-15 )
ATAOL BEHRAMOĞLU
Enez'de Yaza Veda (Yöre-17 )
ABDULLAH BOSTANCI
İşte Enez(Yöre-17)
ABDULLAH UÇMAN
EdirneÜzerine(Yöre-l)
AHMET BADİEFENDİ
Edirne'nin Fethi Öyküsü ( Ravzat'ül Fütuhat Fütuhlar Bahçesi) (Yöre-2 )
ALİ ÇITAK
Yeniköy ve Yayla Kültür Şenlikleri
AHMET ACAROĞLU
Falih Rıfkı Atay'dan Bir Edirne Şiiri (Yöre-60 )
AYLA ERSOY
Edirne'de Yontular Korunsun (Yöre-64 )
ALİ OSMAN UZMAN
Lalapaşa'ya Gönül Verenlere ve Değerli Hemşehrilerime (Yöre-69 )
AHMET NURAY
Bir Belediye Emekçisi Edimeli Feyzi Efendi (Yöre-76 )
BAHATTİN ÖĞÜTMEN
Edirne Halkına Bir Beyanname (Yöre-58 )
BAYEZIT ŞANSI
Ayhan Tunca'ya Gönül Dolusu Tebrikler, Nice 5 Yıllara Yöre (Yöre-49 )
BEDRİ ALPAR
Tarih Boyunca Aşagı Meriç ve Enez Bölgesinde Kıyı Oynamaları (Yöre-68 )
BİLAL SİMSİR
Rumeli'den Turk Göçleri ve Keşan Üzerine (Yöre-82 )
BİLGE UMAR
Ostidizum Nike Mikra (Küçük) Nikara Havsa (Yöre-54 )
BURCİ NERDOĞDU
Tarih Öncesi Dönemde Meriç (Yöre-66 )
BÜLENT AYAN
1- Yöre Hakkında Bir Konuşma (Yöre-49 ) 2- Edirne Ayvası (Yöre-49 )
CAN DÜNDAR
Ecevit Gelmesin(Yöre-18)
CUMHUR ÇAĞLARER
1-Edirne Şeyhi Neşati ve Edirne Şehrengizi (Yöre-5 )
2-Ayhan Tunca'ya Çeşmeler ve Kitabe Türkçeleştirmeleri Hakkında Sesleniş (Yöre 27-28-29-30 )
3-Gülşenilik ve Hasan Sezai Dede (Yöre-45 )
4-Gülşeni Dergahı Haziresi, Mezartaşı, Kitabeleri Hakkında ( Rüstem Ek İle) (Yöre-45)
5-Edirne Komünü, Zilotes ve Şeyh Bedreddin (Yöre-50 )
6-Edirne'de Heykeller ve Fatih Anıtı (Yöre-53 )
7-Edirne'ye Hizmet Eden Bir Başkan Nuri Alışkan (Yöre-55 )
CELAL DAVUT ARIBAL
Yaglı Güreşte Ana Kurallar (Yöre-3 )
CEM ATABEYOĞLU
Güreş(Yöre-3)
CENGİZBULUT
O Bir Osmanh Tebaasi Idi... O Bir Edirneliydi... O Bizim İnsammızdı... (Yöre-53 )
CENGİZ VARNATOPU
Yöre Dergisi ve Ayhan Tunca Hakkında Bir Konuşma (Yöre-49 )
CETİNKAYA APATAY
1-Rumeli'den Göçler (Yöre-64 )
2-Musevilerin Edirne'yi Terk Edişlerine Tanık Oldum ve Karaağaç'ta Nazi Subayları (Yöre-65 )
3-İpsala Günleri ve Öğrettikleri (Yöre-68 )
4-Meriç Günleri ve Öğrettikleri (Yöre-73 )
ÇETİN ALTAN
Edirne(Yöre-40) COŞKUN MOLLA
Adalet Kasrı Müzeleşirken (Yöre-83 )
DUYGU ASENA
Bir Şarap Yolculugu (Yöre-10 )
ENGİN BEKSAC
1-Erken Süreçlerde Meriç İlçesi (Yöre-66 )
2-Lalapaşa İlçesi'nin Erken Kültürel Olgusu ve Tarihsel Miras (Yöre-69 )
3-Traklar, Yerel Kültürler ve Havsa (Yöre-72 )
4-Kosova'nm Erken Uygarlıklarınaa Kısa Bir Bakış (Yöre-76 )
5-Bir Edirne Sevdalısının Bir Edirne Beyefendisinin Mergup Nurengin'in Ardından (Yöre-78 )
6-Vize'nin Trak Kimligi (Yöre-80 )
7-Pmarhisar'ın Kültürel Kimliği ve Tarihçesi (Yöre 86-87-88 )
ESİN KARLIKAYA
1- Edirne'de Çiçek Aşısı (Yöre-159)
2- Süheyl Ünver ve Edirne Mimarisi ( Edirne Evlerinde Yaşam) (Yöre-23 )
3- Dr. Rıfat Osman Bey Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ve Edirne (Yöre 25-26 )
ERDOĞAN GÖKCE
1-Yöre'ye Mektup (Yöre-15)
2-Börekçi Sultan Usta (Yöre-15
3-Atatürk'ün Edirne'yi Ziyareti (Yöre-18 )
4-Edirneliler! Tarih Böyle Mi Korunur? (Yöre-21 )
5-Türkülerde Yaşayan Tarih (Yöre-22 )
6-Aldı Nemçe Bizim Nazlı Budini (Yöre-22 )
7-Anne Ben Bu Canı, Vatana Sattım, Millete Sattım, Kemal'e Sattım.. .(Yöre-22 )
8-Türkülerde Yaşayan Tarih ve Hafız Rakım (Yöre 31-32)
9-Hocam Hafız Rakım Ertür Erdemli Aydın Bir Kişi İdi (Yöre 31-32)
10-Dertli "Musta" Efendi Ailesi ve Oğlu Hacı Nuri Bey'in Kaçırılarak Öldürülmesi (Yöre-36 )
11-1890 Osmanh Yunan Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Türküler (Yöre-39 )
12-Kosova Cinayetlerinin Hatırlattığı 1877- 1878 Rus ve 1912 1913 Balkan Savaşları Şıpka
Türküsü (Yöre-53 )
13-Türkülerimizin Yörelere Göre Farklı Beste Özelliklerini Taşımasının Nedenleri Üzerinde Bir
Değerlendirme (Yöre-60)
14-Sabahın Seher Vaktinde Türküsü Kimin? (Yöre-64 )
15-Aksaray Karaman'm mı, İstanbul'un mu ? (Yöre-76 )
16-Trakya Müftülerinin Milli Mücadele İhaneti (Yöre-93 )
17-Balkan Savaşı, Edirne İçin Bir Değerlendirme (Yöre-95 )
18-Edirnelilerin Milli Türküsü (Yöre-97 )
19-Kuruluşunun 150. Yılını Kutlarken Edirne Lisesi'nde Öğrendiklerim (Yöre-98 )
ENVER ŞENGÜL
T.Ü. Sultan II. Bayezit Külliyesi Saglık Müzesi'nde Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Odası
(Yöre-23 )
EROL DÜBEK
Sevgili Meriçliler (Yöre-66 )
EMRE KONGAR
Şevket Pamuk ve Buçuktepe (Yöre-15 )
EKREM DEMİRAY
Topçu Mülazimi Edirneli Sami (Yöre-55 )
ESMA MIHLAYANLAR SEYHAN YARDIMLI
Edirne Rüstempaşa Kervansarayı ve Çevresinde Hava Kirliligine Bağlı Bozulmalar (Yöre-73)
ENVER DURAN Bir Kosova Gezisinden Notlar (Yöre-77)
EREN ARSLAN
Edirne (Aydınlı Bir ögrencinin Edirne Gözlemleri) (Yöre-7 )
EMİN HALEBAK
Sürekli Geliştirilemeyen Her Şey Gerilemeye Mahkumdur (Yöre-79)
ERHAN TÜRBEDAR
Balkanlardaki Türk ve Müslüman Varlığının Sembolü Sultan I. Murat Türbesi (Yöre-77)
ERCAN ÇOBANOĞLU
Saygı değer Uzunköprülüler (Yöre-59)
FIRAT ARAPOĞLU ŞULE NURENGİN BEKSAC
Pmarhisar Adınm Yer Aldığı Bazı Tarihi Kaynaklar (Yöre 86-87-88 )
FARUK BAYÜLKEN
1- Sağlık Müzesi'nde Türk Psikiyatri Tarihi Bölümünü Kurmak Üzere İstanbul'dan Gelen Dernek
Yetkilileri ve Sanatçıları (Yöre-42 ) 2- Turk Psikiyatri Müzemizin Kuruluş Öyküsü (Yöre-58 )
FÜSUN ÖZERDEM
Edirne Ekmekçizade Kervansarayı'nm Restorasyonu (Yöre-76 )
FERUDUN FAZIL TÜLBENTÇİ
Edirneli Sadık ve Eşi ( Bu Mukaddes Vatan İçin Ölebiliriz ) (Yöre-15 )
FAHRİ KILIC
Bolu Heyeti Nasiha Başkan Hüsrev Gerede (Yöre-24 )
GÜLER DALGIC
1- Sarayiçi Tavuk Ormanı'nm Doğal Bitkileri Tehlikede Mi? (Yöre-7 ) 2- Edirne'nin Park Bahçelerinde Yetişen Agaç ve Çalılar (Yöre-9 )
GÜLER YARCI
1- Arşiv Belgeleri Işığında Pmarhisar ( 18. 20. YY) (Yöre 86-87-88 ) 2- Saray Kazası ( Tekirdağ ) Tarihi ( 18. 20. YY) (Yöre 86-87-88 )
GEORGİOS GOVESSİZ
1- Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Rum Basım Hareketleri (Yöre-53 ) 2- Batı Avrupa'da Yunan Basım Kuruluşu
GÜLBİN MESERA
Bilim, Kültür ve Sanata Adanmış Bir Yaşam İçinde Babam A. Süheyl Ünver (Yöre-23 )
GÜR KARASU
Edirne'de Hıdrellez (Yöre-2)
GÜNGÖR URAS
l-Edime(Yöre-9) 2- Edirne İstanbul'un Arka Bahçesi (Yöre-19 )
GÖNÜL CANTAY
Enez'de Bir Sahil Kervansarayı (Yöre-17 )
HASAN DEMİRBAŞ
EĞitmen Ali Rıza Aksoy (Yöre-96 )
HÜSEYİN MEVSİM
Bulgar Yazınında Edirne Selimiye Camisi İmgesi (Yöre-97 )
HASAN CETİNKAYA
Ekmekçizade Kervansarayı Onarımı (Yöre-76 )
HİLMİ İBAR
Kosova Türklerinin Egitim Sorunları ve Öneriler (Yöre-77 )
HÜSEYİN SOLMAZ
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 1920 22 Yılları Arasında Trakya'da Yunan Zulümlerini İçeren Raporunun Saray'la İlgili Kısmı (Yöre 89-90-91-92 )
HASAN ERDOĞAN
1-Havsa Hakkında (Yöre-54 ) 2-Bir Havsa Araştırması (Yöre-74 )
HALİL TÜRKKAN
Mevsimler Hep Sen Kokar (Yöre-15 )
HÜSEYİN ÖĞÜTCEN
Kaymakam Olmak İsteyen Var Mı? (Yöre-68 )
HÜSEYİN PAZARCI
Bizim Babaeskimiz (Yöre-94)
HASAN BERKE DİLAN
Karanlıkta Kalmış Bir Konu: Trakya Paşaeli'nin Kuruluşu (Yöre-20 )
IŞILAY YILDIRIM
Meriç Köprüsü (Yeniköprü Mecidiye Köprüsü) ve Seyir Köşkü (Yöre-43 ) İ. HAKKI SOYYANMAZ
l-"Agaç, Orman ve Edirnee" Destanı (Yöre-7 )
2- Sonsuz Kurtuluş'un Kahramanları (Yöre-20 )
3- Edirne'nin Kurtuluş Bayramları (Yöre-21 )
4- Mert, Cömert ve İyilik Sahibi Dr. Binbaşı Osman Bey'e Bilgi Taşıyan Edirneli Ustalar (Yöre25-26 )
5- Hafız Rakım Ertür ( Muallim Rakım Efendi) (Yöre 31-32 )
İLHAN ÖZALP
1-Ariz Baba Ve Tekke Şeyhleri (Ulu Konak) Çiftliklerinin Kısa Tarihi (Yöre-15 )
2-Türkiye'de İlk Bayan Belediye Encümeni Üyelerinden Şükriye Önder'in Biyografısi (YörelS )
3-Kırklareli Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Hakkında (Yöre-19 )
4-Trakya Paşaeli'nden Üç Yıl Önce Kırklareli Müdafaa-i Milliye Cemiyetini Kuran Kırklareli
Belediye Eski Başkam Muhittin Özenbaş (Yöre-19 )
5-Uluğ Bey'in Olgunluğu (Yöre-33 )
6-Kurtuluş Savaşı Öncesi ve Kurtuluş Günlerinde Keşan (Yöre 37-38 )
Keşan ve Enez'in Pelin Yaylası (Yöre 37-38 )
7-Ariz Baba Kanber Baba (Yöre-54 )
İBRAHİM SEZGİN
18. Asırda Edime'nin İktisadi ve Ticari Durumu (Yöre-78 )
İSMAİL HAKKI KURTULUS
Bir Trak Kalesi: Çingene Kale (Yöre-78 )
İSA SULÇEVSİ
Kosova'da Türkçe Egitim ve Öğretim (Yöre-77 )
İSMET GÖRGÜLÜ
Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Trakya (Yöre-19 )
İSMAİL HABİB SEVÜK
1- Adalı Halil'in Amerika Macerası (Yöre-3 ) 2- Adakale'den Geçerken (Yöre-10 )
3-Köyde Güreş(Yöre-61) 4- Güreşler Nasıl Oldu? (Yöre-62 )
İBRAHİM DÜNDAR
Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı (Yöre-76 )
KENAN OFLAZ
1- Edirne ve Rakoçi (Yöre-40 ) 2- Edirne Tarihi İçinde Sarı Saltuk'un Yeri (Yöre-40 )
KADRİ OĞUZ
Hocamın ( Rifat Osman'ın) Ardmdan (Yöre 25-26 )
EMEKLİ DENİZ ALBAY KAZIM ERBİL
Doksan Yıl Öncesinin Edirne Müftüsü Ahmet Nuri Efendi (Yöre-15 )
LATİF BAĞMAN
Bir Benzeri Yok: Uzunköprü Demokrasi Anıtı ( Özgürlük Çeşmesi) (Yöre-5 )
LATİF BAĞMAN DAVUT GÜLSÜN
Selimiye Eski Eserler Bölümündeki Tarih Yazmalarrının Tanıtılması (Yöre-63 )
MEHMET EDİP AĞAOĞULLARI (EDİRNE ESKİ MİLLETVEKİLİ )
1-Kendi Hayatıma Başlayalım (Yöre-22 )
2-Balkan Savaşı (Yöre-24 )
3-Birinci Cihan Harbi, Çanakkale Harbi (Yöre-33 )
4-Su şehri ve İstanbul'da Kaldık (Yöre-34 )
5-Sina Cephesi(Yöre-35)
6-Yine Yaralandım (Yöre-39 )
7-Edirne'deyim ve Evleniyorum (Yöre-40 )
8-Babam Vefat Etti (Yöre-41 )
9-Yunan Harbi, Çorlu İşgal Ediliyor, Edirne Ateş Altmda (Yöre-43 )
10-Edirne'ye 15 Günlük İzin (Yöre-44 )
MUSTAFA ÖZER
1-Gazi Turhan Bey'in Kişiliği ve Edirne Uzunköprü Kırkkavak Köyündeki Külliyesi
(Yöre-59)
2-Sitti Şah Sultan'ın Edirne'deki Eserleri ve Mezarına Ait Taşlar (Yöre-60 )
3-Edirne Karaağaç Timurtaş Köyü Timurtaş Paşa Camii (Yöre-67 )
4-Edirne Lalapaşa'daki Osmanlı Dönemi Eserleri (Yöre-69 )
5-Erken Osmanlı Mimarisinin Edirne'de Tipik Bir Örnegi; Emir Hüseyin ( Bademlik) Mescidi
(Yöre-74 )
6-Edirne Müzesindeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları (Yöre-75 )
7-Edirne Çakırağa Camii (Yöre-76 )
8-Kosova'da Türk Mimarisi (Yöre-77 )
9-Vize'de Türk Mimarisi (Yöre-80 )
10-Edirne'de Osmanlılar Dönemi Kültür Mirası (Yöre-84 )
11-Pmarhisar Çevresindeki Osmanlı Dönemi Yapıları (Yöre 86-87-88 )
12-Tekirdag Saray'daki Osmanlı Dönemi Yapıları (Yöre 89-90-91-92 )
13-Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları (Yöre-93 )
14-Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları (Yöre-94 )
15-Edirne'nin Tarihi Mezarları (Yöre-95 )
16-Turhanoğullarının Balkanlardaki İmar Faaliyetleri (Yöre-99 )
MEHMET BAŞARAN
1-Kaynarca Deresi (Yöre-11 ) 2-Trakya'nın Şah Damarı Kesiliyor (Yöre-15 ) 3-Mehmet Başaran'dan Yöre'ye (Yöre-15 ) 4-Bir Koca Çınardı Edirne'de (Yöre-33 ) 5-Tuna Suyu(Yöre-40)
MUSTAFA HAMDİ SAYAR
1-Roma Eyaleti Trakya'da Havsa ve Çevresinin Oynadığı Rol (Yöre-72 ) 2-Eski ve Ortaçağlarda Bergulae Arkadiopolis Lüleburgaz (Yöre-79 ) 3-Saray Tarihi Hakkında Kısaca (Yöre 89-90-91-92 )
MURAT TUĞRUL
1-Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in Yayınları (Yöre-23 )
2-Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in Edirne İle İlgili Yayınları (Yöre-23 )
3-Edirne Sultan II. Bayezıt Darüşşifası Tıp Medresesinde Kurulan Çagdaş Resim ve Heykel
Müzesi (Yöre-42)
4-5.yılına Girerken Yöre Dergisi (Yöre-49 )
DR. MUZAFFER SERTABİBOĞLU
1-Müjdeler Olsun Paşam, Edirne'desin (Yöre-4) 2-Kasaba Doktoru (Anılar Acılar) (Yöre-4) 3-Atatürk ve Selimiye (Yöre-8 ) 4-Beylerbeyi'nde Bahar ( Şiir) (Yöre-15 ) 5-Kurt Emziren Koyun (Yöre-21 )
MUSAÖNCEL
1-Mezar Taşlarımız ve Üç Şerefeli Haziresi (Yöre-34 )
2-İkinci Selim'in Selimiye Kütüphanesine Bagışladığı Kitaplar (Yöre-63 )
MELİH BAYDAK
Keşan Yöresi Saf Kızılçam Agaçlandırmalarında Kültür Yöntemleri İle Doğal Faktörlerin Gelişim Üzerindeki Etkileri ve Dikim Aralıklarının Saptanması (Yöre 37-38 )
MUSTAFA ÖZSOY
1-Yöre Dergisi Yöresel Kültür Etkinlikleri 2 ; Havsa Paneliyle İlgili Açılış Konuşması (Yöre-72) 2-Ermeni Sorunu ve Uluslar arası Politikada Ermeniler (Yöre-83 )
MÜJGAN ÖZASKER
1- Edirne'ye Bir Mektup ve Anılar (Yöre-33 ) 2- Edirne ve 19 Mayıslar (Yöre-36 )
MAHMUT HALİLCİKLİOĞLU
Saray Sevgisi (Yöre 89-90-91-92 )
MAKBULE ERKURT
Hasan Sezai Hakkında (Yöre-97 )
MANOLİS VARVUNİS
Trakya'da Ortak Müslüman ve Hristiyan İbadet Gelenekleri: Örnek Bir Olay İskeçe (Yöre-85 )
MEVLÜTYAPRAK
Orhan Veli'nin Keşan Şiiri Üzerine Düşünceler (Yöre 36-37 )
MUHSİN DURUCAN
Uluğ Ögretmen'in Ardmdan (Yöre-33 )
MEHMET VACİP DOĞAN
AileTarihimiz(Yöre-33)
M.AKİF IŞIN
EskiçaĞ'da Saray (Yöre 89-90-91-92 )
MUSTAFA İSEN
Kosova'dan ( Sırbistan Karadag ) Türkçe Edebiyat (Yöre-77 )
MUAZZEZ ERGÜL
Edirne'nin Tiyatro Binası Şamram Tiyatrosu ( Baba Evimiz ) (Yöre-50 )
MEHMETKEMAL- İSMAİL GÜLGEC
Trakya Toprağı, Kapıkule Kapıkulu (Yöre-52 ), Eskisiyle Yenisiyle Edirne (Yöre-52 )
M. HALUK TEZSEZER
Babaeski Tanm Festivalimizin 34.sünüYaşarken (Yöre-51 )
MUZAFFER TUFAN
Anadolu ve Rumeli'de Bahar Kutlamaları (Yöre-2 )
MÜSERREF GİZERLEK
Edirne Mutfağı(Yöre-2)
METİN SÖZEN
Başkent Edirne'ye İkinci Yaşam (Yöre-14 )
MEHTAP ÜLKÜCÜ
Edimekariler(Yöre-l) MEHMET YAVUZ ERLER
1912 Marmara Havzası Depremi (Yöre-7 ) MEHMET HANEFİ KAYASÖKEN
Edirne'nin Aydm Yüzü Hafız Rakım Ertür (Yöre 31-32)
M. İHSAN SOYSAL
Carettalar Kadar Önemli ! Kelaynaklar Kadar Kaldılar ! Enez Gala'daki Boz Step Sığırı
(Yöre-65)
NAZİF KARAÇAM
1-Bir Gün Mutlaka Gelecek Kakava (Yöre-2 ) 2-Trakya'da Efsane Bir İsim : Kazım Dirik (Yöre-4 ) 3-Havsalı Şair Mülayim (Yöre-7 )
Efsaneden Gerçeğe Kırklareli (Yöre-10 ) 4-Babaeskili Rahmi Edirneli Selahattin (Yöre-14 ) 5-"Son İşgal Sonsuz Kurtuluş" ve Kırklareli (Yöre-19 ) 6-Sonsuz Kurtuluş'un Kuva-yi Milliyecileri (Yöre-19 ) 7-Akbaş Kahramam Köprülü Hamdi Bey'in Edirne İzleri (Yöre-21 ) 8-Pmarhisar Hacıfaklı Köyündeki 'Yurtluk" Üzerine (Yöre-33 ) 9-Kırkpmar Tarihinde Karanlık Kalan Bir Olay (Yöre-34 ) 10-Osmanlı Savaşı Sanayinde Demirköy Dökümhanesinin Yeri (Yöre-36 ) 11-Olaylar ve Söylenceler Beldesi Babaeski (Yöre-51) 12-Tarih Sahnesinde Bir Durak ve Uğrak Yeri Havsa (Yöre-54 ) 13-Şair Yazar Özlem Ağırgan ve "Edirne İsimleri Sözlügü Kitabı" (Yöre-69 ) 14-Şair Yazar İlhan Özalp Hakkında (Yöre-73 )
15-Meşrutiyet Döneminin Milli Egitim Bakanı Lüleburgazlı Emrullah Efendi (Yöre-79 ) 16-Son İşgal Son Kurtuluşta Vize (Yöre-80 )
17-Çanakkale'de Kendini Bitiren 57. Piyade Alayının Kahramanlık Öyküsü (Yöre-84 ) 18-Pmarhisar'da Rumeli'ni Geride Brrakanlardan Kapılı Ailesi (Yöre 86-87-88 ) 19-Arap Kaymakam Sadullah Koloğlu'nun Saray Kaymakamlığı (Yöre 89-90-91-92 ) 20-Pavli ( Pehlivanköy) Köprüsü Efsanesi (Yöre-94 )
NERİMAN KÖYLÜOĞLU - NİLÜFER UMUT KÖYLÜOĞLU
1-Edirne'de Hekim Lari Camii (Yöre-21 )
2-Süheyl Ünver'in Edirne Medeniyeti'nde Süsleme Örnekleri (Yöre-23 )
3-Halkevi Binası ( İttihat ve Terakki Kulübü) (Neriman Köylüoğlu Yöre 25-26 )
4-Dr. Rıfat Osman Çeşmeleri (Neriman Nilüfer Köylüoglu) (Yöre 25-26 )
5-Edirne Mezar Taşlarında Görülen Tıbbi Bitkiler (Nilüfer U. Köylüoglu) (Yöre-36 )
6-Hersekzade Ahmet Paşa Camii (Neriman Nilüfer Köylüoğlu ) (Yöre 37-38 )
7-Babaeski'nin Kısa Tarihçesi (Nilüfer U. Köylüoğlu Yöre-51 )
8-Babaeski'de Bulunan Tarihi Eserler (Neriman Köylüoğlu Yöre-53)
9-Sokullu yada Kasım Paşa Külliyesi (Yöre-54 )
10-Uzunköprü'de Mimari Eserler, Cisr-i Ergene Kasabası (Yöre-59 )
ll-Hacı İzzet Paşa Türbesi(Yöre 70-71 )
12-Edirne'de Osmanlı Taş Eserleri Üzerindeki Hayvan Motiflerinin Sivas'taki Selçuklu Eserleriyle
Karşılaştırılması (Neriman Nilüfer U. Köylüoğlu) (Yöre-75 )
13-Lüleburgaz Sokullu Külliyesi (Neriman Köylüoğlu Yöre-79 )
NİLÜFER GÖKçE
1-Osmanlı İmparatorlugu Döneminde Edirne'de Kurulan Saglık Kurumları (Yöre-9)
2-Salnamelerde Kırklareli Kazası (Yöre-10 )
3-Edirne Belediye Hastanesi (Yöre-15 )
4-Edirne'de Giyim Kuşam (Ayfer Karaduman İle Birlikte ) (Yöre-18 )
5-1901 Salnamesi'nde Edirne Belediyesi'ne Gönderilen Resmi Yazılardan Birkaç Örnek(Yöre-21)
6-Süheyl Ünver'in Trakya Üniversitesi'nin Kuruluşuna Katkıları (Yöre-23 )
7-Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ve Edirne Üniversitesi Haftası (1957) (Yöre-23 )
8-Salnamelere Göre Edirne Belediye Başkanları İle Azaları ve Personel (Yöre-24 )
9-Dr. Rıfat Osman Bey'in Kaleminden Edirne Bozahane ve Kahvehaneleri (Yöre 25-26 )
10-Dr. Rıfat Osman Bey Anısına Düzenlenen 1. Edirne Tıp Tarihi Günleri (Yöre 25-26 )
11-Prof. Dr. Süheyl Ünver'in Amlarında Hafız Rakım Ertür ve Edirne (Yöre 31-32)
12-Salnamelere Göre Osmanlılar Döneminde Azmlıklarm Keşan Yaşamındaki Yeri (Yöre 37-38).
Keşan'a Sürgün Gönderilen İki Kardeş Hekimbaşı (Yöre 37-38 ) 13-Mehmet Kadri Paşa'nın Edirne Milli Eğitimine Hizmetleri (Yöre-39 ) 14-Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezıt Külliyesi Sağlık Müzesi (Yöre-42 ) 15-Avrupa Müzeler Birliğinden 2004 Yılı Müze Ödülü Almış Bir Müzenin Öyküsü (Yöre-50 ) 16-Edirne Vilayet Salnamelerine Göre Osmanlılar Döneminde Babaeski'deki Kurum ve Kuruluşlar(Yöre-51)
17-1890 1906 Tarihleri Arasmda "Edirne" Gazetesi'nde Yaymlanan Babaeski İle İlgili Haberlerden Örnekler (Yöre-51 ) 18-Havsa(Yöre-54)
19-Edirne Gazetesi'nde Sofulu Notları (Yöre-56 )
20-Saghk Kuruluşlarma Yardım Dernegi'nin Çalışmaları ve Uzunköprü'deki Sağlık Kuruluşları (Yöre-59)
21-Osmanh Dönemi Edirne Basını ve Uzunköprü (Yöre-59 )
22-Edirne Sultan II. Bayezıt Külliyesi'ne Hekim Atanması İle İlgili Belgeler (Yöre-65 ) 23-Dr. Erol Arı'nın İpsala Sağlık Teşkilatma Hizmetleri (Yöre-68 ) 24-Edirne'nin 1. Sınıf Vilayet Olması İzzet Paşa Döneminde Gerçekleşti (Yöre 70-71 ) 25-1892 1893 Yılı Edirne Saglık İstatistikleri (Yöre-75 )
26-Vilayet Salnamelerine Göre Osmanlılar Döneminde Edirne'nin Sıcak Su İle Tedavi Merkezleri (Yöre-78)
NECDET TEZCAN
1-Yöre'den Yöre'ye (Yöre-22 )
2-Amlarda Hocam Uluğ Turanlıoğlu (Yöre-33 )
3-Ayhan Tunca'nm Yeni Yapıtı "Mimar Sinan, Edirne ve Selimiye" (Yöre-61 )
NECATİ SECKİN
Hasan Sezai Hazretleri (Yöre-49 )
NİYAZİADIGÜZEL
Ahmet Badi Efendi'de, Tarihine Köprüleriyle Bağlanan Şehir Edirne (Yöre-94 )
NİYAZİ AKINCIOĞLU
Edime ( Şiir) NİCOLE F. KANCAL
Kmm Hanlarmm Trakya'daki Mezar Taşları (Yöre 89-90-91-92 ) OKTAYEKİNCİ
1- Korumak Sevgidir (Yöre-14 )
2- Nice "100 Yıllara" (Yöre-18 )
ORHAN KOLOĞLU
Sadullah Koloğlu'nun Trakya'da 7,5 Yılı
OSMAN İNCİ
1- Enez Sahil Kervansarayı ( İngiliz Kışlası) Kurtarılıyor (Yöre-17 ) 2- 21. Yüzyılın Üç Güzellemesi (Yöre-23 )
3- Kepirtepe Çöküyor (Yöre-79 )
OSMAN NURİ PEREMECİ
Edirne'de Bir Tarihi Mekan Arasta (Yöre-1 )
ÖZKAN ERTUĞRUL
Roma ve Sonraki Dönemlerde Vize (Yöre-80 )
ÖZLEMA ĞIRGAN
Amlarımın Süzgecinden Cici Babam Hafız Rakım Ertür (Yöre 31-32)
RATİP KAZANCIGİL
1-Edirnee Türküleri: Türkü 1: Melek misin Hep Yeşiller Giyersin; Türkü 2: Akdenizle Yar
Karadeniz(Yöre-l)
2-Riyazı-ı Belde-i Edime ve Ahmet Badi Efendi'nin Soy Geçmişi Hayat Hikayesi ( Eserin ve
Yazarın Tanıtımı) (Yöre-2 )
3-Edirne Türküleri: İpsala'da Kol Geziyor, Tabağa Koyarlar Can Alim (Yöre-4 )
4-Edirne Türküleri: Sabahın Seher Vaktinde, Pmarbaşının Gülleri (Yöre-5 )
5-Edirne Türküleri: Seller Aldı Dirmenimin ( Değirmenimin ) Bendini, Koyun Beni Yükseklerde
Yatayım(Yöre-7)
6-Edirnee Türküleri: Çifte Kuburlarımı Ağalar Çaktım Almadı, Karadeniz Akmam Diyor (Yöre-9 )
7-Edirne Türküleri: Aksedeler Giyer Aman, Kahve Yemenden Gelir (Yöre-10 )
8-Hibri, Yalmzca Tarihçi Değil Aynı Zamanda Bir Biyograf ve Şairdir (Yöre-İO )
9-Edirne Türküleri: Tarlam Tezek Degil mi? , Keten Gömlek Giyer Evlat (Yöre-14 )
10-Edirne Türküleri: Sabah Sabah Seyrederken, Fesleğen Ektim Gül Bitti (Yöre-15 )
11-Edirne Türküleri: Kavak Kavağa Yaslanır, Şimşir Pmarı
12-Eski Edirne'de Kış Eğlenceleri ( Buz Bayırları ve Buz Kayma Sporu) (Yöre-21 )
13- Edirnee Türküleri: Karakuşun Yüksektendir Oyunu, Atımı Bağladım Ben Bir Meşeye(Yöre-21)
14-Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in Biyografisi (Yöre-23 )
15-Doktora Tezi Hocam Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver (Yöre-23 )
16-Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'i Kaybettik (Yöre-23 )
17-Edirne Sevdalısı Doktor Rifat Osman Bey (Yöre 25-26 )
18-Kendi Kaleminden Rifat Osman; Dr. Rifat Osman Bey'in Milliyetçilik Anlayışı ve Çalışma
Prensibi; Dr. Rifat Osman Bey'in Kızı Saym Mihrinaz Unural'dan Mektup Var; Dr. Rifat Osman
Bey ve Edirne; Dr. Rifat Osman Bey ve Edirne Yerleşim Plam; Dr. Rifat Osman Bey ve Edirne
Atatürk Anıtı; Dr. Rifat Osman Bey ve Karaağaç Yolundaki Jandarma Şehitliği; Aleksandar
Zogrofos'un Edirne Tablolan ve Rifat Osman Bey (Yöre 25-26 )
19-Neden Hafiz Ağacı, Ratip Kazancigil'in Kaleminden Hafiz Rakim Ertür, Onunla On Yıl, Hafız
Rakım Ertür'ün Edirne Külturiine Hizmetleri, Hafiz Rakim ve Edirne Musiki Derneği'nin Kuruluşu.
Karaağaç Yolundaki Jandarma Şehitliği, Hafiz Rakım Ertür Kırkpınar'ı Anlatıyor, Musa Kazim
Efendi Merhum Hüsamettin Ergut Hakkında (Yazan: Hafız Rakım ), Girit Sürgün Anıları, Süheyl
Ünver'den Rakım Hoca'ya Yazdan Mektup, Rakım Hoca'dan Süheyl Hoca'ya Cevap, 1948 Yilmda
Edirne'de Yapılan Bir Evlenme Düğünü, Hocamızın Son Günleri, Hastalığı ve Vefatı, Hocamızı
Kaybedişimiz, A. Süheyl Ünver'in Yazmış Olduğu Başsağlıgı Mektubu, Ölüm Yıldönümünde Hafız
Rakım Ertür Hakkında Yazılanlar (Yöre 31-32 )
20-Mihnetk eşan ve Rüstem Baba Dergahı (Yöre 37-38 )
21-Edirne Sultan II. Bayezıt Darüşşifası'nda Musiki lie Hasta Tedavisi
22-Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi (Yöre-42 )
23-Yöre Dergisi Yöresel Kültür Etkinlikleri l'de Panel Açış Konuşması; Edirne'de Basm ve Yayın
Tarihçesi(Yöre-49)
24-Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezıt Saglık Müzesi'nin Kuruluş Öncesine Ait Amlar(Yöre-50)
25-1892 Yıh Edirne Salnamesine Göre ( Baba-i Atik) Babaeski Kazası (Yöre-51 )
26-Değerli Arkadaşlar! (Yöre-52)
27-Edirne Şehir Tarihinde Boşluk Dolduran Bir Eser "Diinden Bugüne Edirne İsimler Sözlüğü"
28-1892 Yılı Edirne Vilayet Salnamesine Göre Havsa Kazasmm "Havsa İlçesi"nin Tarihçesi(Yöre-54)
29-Edirne'nin En Ünlü Ailelerinden ve Belediye Başkanlarından Dağdevirenzade Şevket Bey'in
Yazmış Oldugu 1893 1894 Edirne Vilayet Salnamesi'nde Uzunköprü İlçesi (Yöre-59 )
30-Edirne Nehirlerinin Taşması ve Taşkınları Önleyici Çahşmalar (Yöre-60 )
31-1910 Tarihinde Edirne'de Frengi Hastanesi Açılması İle İlgili Belgeler (Nilüfer Gökçe İle )
(Yöre-64)
32-Bir İpsala Türküsü(Yöre-68)
33-Edirne Valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa'nın Hayat Hikayesi (Yöre 70-71 )
34-Vali Hacı Ahmet İzzet Paşa Döneminde Edirne Vilayeti "Büyük Edirne" (Yöre 70-71)
35-Havsa Paneli Açış Konuşması (Yöre-72)
36-Havass-ı Mahmut Paşa Hasköy (Yöre-72)
37-Osmanlı Şeri'ye Mahkemeleri Sicil Defterleri ve Havass-1 Mahmut Paşa (Yöre-72)
38-Ayşekadın Kervansarayı (Yöre-76)
39-Adalet Kasrı Hakkında Kısa Bilgi (Yöre-83 )
40-Bostancıbaşı Aşık Ali Ağa'nın Edirne Sarayı Risalesi (Yöre-98 )
RIDVAN CANIM
1-Edirneli Şairler : İvazpaşazade Atayi (Yöre-22 )
2-Edirne Güzellemesi (Yöre-34 )
3-Divan Şairi Edirneli Süleyman Neşet Efendi (Yöre-39 )
4-Gülşenilerin Edirne'de Açan Gülü Sezayi-i Gülşeni (Yöre-45 )
RECEP ÖZEN
1-Havsa'dan Merhaba
2-Yöre Dergisi Yöresel Etkinlikler 2; Havsa Paneli Nedeniyle Bir Konuşma (Yöre-72 )
REFİK ENGİN
1- Arizbaba (Arizibaba) Zaviyesinin Sonuncu Şeyhi Mehmet Bey'in Damadı Ahmet Server Baba
(Yöre-54) 2- Evliya Menkıbelerinde Başlıca Motifler (Yöre-55 )
RIKFI MELÜL MERİC
Edirne'nin Tarihi ve Mimarı Eserleri Hakkında (Yöre-45 )
RAGIP ÜNER
Kahraman Edirne (Yöre-52 )
RECEP MESUT
Trakya Üniversitesi ve Balkanlar (Yöre-77 )
SEFER HAKKI TUNCA (Yazı Katkısı Ayhan Tunca)
1-Kepirtepe'den Önce, Sınavlar ve Karaağaç (Yöre 1 )
2-Karaağaç'tan Alpulluya(Yöre2)
3-Kepirtepe'ye Beş Kilometre: Lüleburgaz ve Emrullah Efendi İlkokulu (Yöre 4 )
4-Açlık Yıllarında Kepirtepe (Yöre 5 )
5-Kepirtepe'de Ölüm(Yöre 7)
6-Kepirtepe'den İnönüGeçti(Yöre 9)
7-Bal Hırsızları(Yöre 10)
8-Kepirtepe'nin Kırklarelili İlkleri (Yöre 11 )
9-Hasanoğlan'a Yolculuk (Yöre 14 )
10-Hasanoğlan Günleri (Yöre 15 )
11 -Ağaç Aşısı Uygulamaları İçin Edirne'ye Götürülmüştük (Yöre 18 )
12-Hasanoğlan'da Atatürklü BirAnı(Yöre 21 )
13-Köy Enstitüleri ve Kültür Dersleri (Yöre 22 )
14-Ögretmenimiz Fikret Madaralı, Kooperatfıçilik Dersleri ve Bir Arkadaş Anısı (Yöre 24 )
15-Öğretmen Olduk(Yöre 33)
16-Sicil Cüzdanları (Yöre 34 )
17-Arkadaş Kavgaları (Yöre 36 )
18-Arkadaşım Başaran(Yöre 39)
19-Bir Arkadaş Mektubu(Yöre 40)
20-Kadıdondurma Köyü'nde Bir Eğitmen ve Okul Yapımı (Yöre 43 )
21-Meriçli Arkadaşlarım (Yöre 44 )
22-Edirne Kent Arkeolojisinde Çok Önemli Bir Gelişme (Yöre 45 )
23-Sabuncu Dedenin Tırnakları (Yöre 46 )
24-Arap Hoca'dan Ulvi Öğretmene (Yöre 50 )
25-Köyümüzün Eğlenceleri (Yöre 53 )
26-Köyümüzde Şapka Devrimi (Yöre 54 )
27-Nasuhbey'de Karababa, Kıztaşı ve Hamam Hakkında (Yöre 56 )
28-Babamın Savaş Anıları (Yöre 60 )
29-Edeköy'ün Yerleşim Planı(Yöre 61)
30-Fotoğraflardaki Kepirtepe Köy Enstitüsü (Yöre 64 )
31 -Askerde Köy Enstitülü Olmak (Yöre 65 )
32-Arkadaş Fotoğrafları (Yöre 67 )
33-Turçin Pehlivan'dan Tuna'ya(Yöre 73 )
34-Mısırı Kurt Keserse (Yöre 78 )
35-Edirne Valisi Nusret Miroğlu lie Bir Edirne Gezisi (Yöre 78 )
36-Karaağaç'tan Lüleburgaz'a (Yöre 79 )
37-Askerlik Günlerimiz ve Öğretmenlik Anıları (Yöre 93 )
38-Edeköy'den Emrullah Efendi'ye Kazım Dirik (Yöre 94 )
39-İrfan Ağabey ve Fevzi Çakmak (Yöre 95 )
SAADET YARDIM
1 -Edirne'de Taşıma Araçlarınm Tarihçesi (Yöre 1 )
2-Edirne Konakları (Yöre 15 )
3-Cevdet Paşa Konağı (Yöre 21 )
4-Çakmaklı Ahmet Bey Konağı; Salih Bey'in Konagı; Tahir Bey'in Konagı (Yöre 22 )
5-Kürt Sait Bey'in Konağı(Yöre 33)
6-Dertli Mustafa Bey'in Konağı (Yöre 36 )
7-Hacı Ibrahim Bey Konağı (Yöre 39 )
SUAT VURAL
1-Ratip Kazancıgil'e Mektup (Yöre 24)
2-Edirne Tıp Fakültesi'nin Kuruluşuna Dogru (Yöre 65 )
3-Vizeli Bir Osmanlı Uleması Müderris Mehmet Şakir Efendi (Yöre 94 )
SÜHEYL ÜNVER
1-Türk Sanat Tarihinde Edirnekari Lale İşleri ve Sanatkarları (Yöre 64 ) 2-AdaletKasrı(Yöre 93)
SUDİ APAK
Babaeski'de Ekonomik Gelişme (Yöre 51)
SABRİ GÜRER
Edirne'de İpekböcekçiligi (Yöre 56)
SELÇUK YURTSEVER
Büyükdöllük Gölü'nün ( Göl Baba) Edirne İçin Önemi (Yöre -18)
SELAHATTİNDUMAN
Edirne Yanlış Ellerde (Yöre 53 )
SUNAY AKIN
Sular Yükselmeden Anmak... (Yöre 95 )
SERİFERCAN
1-Hafız Rakım Hocam (Yöre 31-32 ) 2-İlginç Bir Bahar Bayramı Kakava (Yöre 61 ) 3-Ayhan Tunca'ya Mektup (Yöre 61 ) 4-Hafız Rakım'dan Atalar Sözleri (Yöre 62)
5-Hakkı Hoca'mın Ardından (Yöre 64 )
6-Yılmaz Öztuna'nm Gönlündeki Edirne (Yöre 73 )
7-Tarihi Saat Kulemiz (Yöre 74 )
8-Bihter Ögretmenin Dünyası (Yöre 75 )
9-Edirnemizin Ulu Çmarı Bihter Ögretmen (Yöre 76 )
ŞAHİN YILDIRIM
1-Makedonya Kurtarma Kulesi Kurtarma Kazısı 2002 (Yöre 33 )
2-Thraklar ve Thrakıa(Yöre 39)
3-Trakya Tümülüsleri (Yöre 40 )
4-Hıdırlık kTabyası Kurtarma Kazısı(Yöre 41 )
5-Uzunköprü Tümülüsleri Yöre Tarihinin En Eski Tanıklarıdır (Yöre 59 )
6-Lalapaşa İlçesi Çömlekakpınarar Köyü İkiztepe Tümülüsü Kurtarma Çalışması (Yöre 69 )
7-Saray İlçesinde Bulunan Tümülüsler (Yöre 89-90-91-92 )
TAHSİN HASEKİ
Alpullu Şeker Fabrikası Resmi Açılış Programı (Yöre 97 )
TALAT ALGUR
Unutulmasınlar (Yöre 36-37)
TAYYİP YILMAZ(FOTOĞRAF DESEN)
1- Köprülerden, Nehirde Balık Tutanlar, Söğütlük'ten (Yöre 4 ) 2-Fotoğraflar(Yöre6,8)
TEVFİK IŞIK
İkinci Dünya Savaşı Yıllarmdan Günümüze Keşan (Yöre 36-37)
TUNCAY CAĞLAR ERHAN TABAKOĞLU
1- Edirne'de Çocuklar ve Sigara (Turk Tütün Yasası Etkili Oldu Mu? ) (Yöre 2 ) 2- Babaeski'de Saglık Çalışanları ve Kurumlarının Yakın Tarihi (Yöre - 51 )
TURGA YAYDIN
Türk Kültüründe Manilerin Yeri ve İl İl Maniler ve Benim Manilerim (Yöre 10 )
TÜLAY CAĞLARER
Yolu Sık Sık Edirne'ye Düşen Bir Sanatçının Çileli Öyküsü (Yöre - 62 )
TÜLİN ÇORUHLU
Yaşayan Müzeye Can Verenler (Yöre 50 )
UTKU ACUN
Meriç Anıları(Yöre)
ÜLKÜ KIŞLIK
İpsala'nınn Çok Sevilen Doktoru Erol Bey (Yöre - 68 )
V.LÜTFİSALCI
1- Edirne Halk Şairi İbrahim Kımcı (Yöre-53 )
2- Andon Kevkevi (Yöre-54 )
3-Mestan Baba(Yöre-55)
VEYİS ÖZEK
1- Güncel Bir Edirne Değerlendirmesi (Yöre - 73 ) 2- Saray Eski Müftüsü Mehmet Leziz Çelebioglu (Yöre 89-90-91-92 )
YAVER TETİK
2002'nin Son Çeşmesi Nasıl Yapıldı? (Yöre 27 - 28 )
YILMAZ ÖZTUNA
Şerif Ercan'la Edirne Hakkında Söyleşi (Yöre - 73 )
YUSUF ASIL
1- Trakya Manevraları ve Atatürk'ün Saray Ziyareti (Yöre 89-90-91-92 )
2- Madaralı'dan Harçlıkları Nasıl Alırdık? (Yöre - 97 )
3- Karaağaç'ta Okula Başlayış ve Ögretmenlerimiz (Yöre - 98 )
4- Arkadaşımız İsmet Yanar (Yöre - 99 )
5- Düzeltmeler (Yöre - 100 )
ZEKAİ METE
Saray Kazasının Kuruluşu (Yöre 89-90-91-92 ) ZEKERİYA KURTULMUS
Kırklareli Manileri (Yöre - 19)
KONUK YAZAR: NAZİF KARAÇAM
BİR BÜYÜK HİZMETİN SAHİBİ AYHAN TUNCA
Ayhan Tunca eğitim kökenli bir insandır. Fakat son yıllarda daha çok çıkardığı YÖRE Dergisi ve araştırmacılığı ile tanınmış, Edirne sınırlarını aşmış bir kimsedir. Bugün itibariyle Edirne ve Trakya tarihini bilgileriyle, belgeleriyle, gelenek ve görenekleriyle yedi yıldan beri çıkardığı YÖRE Dergisi'nin içine koymuş, okuyuculara ulaştırmıştır. YÖRE, bir çeşit bütün yönleri ile Trakya olmuştur. YÖRE'de fazlasıyla Edirne'yi bulmak, Trakya'yı görmek mümkündür.
Ayhan Tunca sadece bir yayın organı sahibi değil, aynı zamanda gazeteci-yazardır. "Gazi Mustafa Kemal AtatürkEdirne'de" ve"Edirne'deTarih, Kültür, İnançTuru" adını taşıyan iki de araştırma kitabı vardır. Yöre ve kitaplar bilginin ötesinde, fotoğrafı da belge olarak kullanmıştır. Yani gerek YÖRE'de gerekse Ayhan Tunca'nın kitaplarında hemen her konu fotoğraflarla güçlendirilmiş, pekiştirilmiş, tarihe tanıklık edecek hale getirilmiştir. Bu yönü ve hizmeti ile Ayhan Tunca gelecek zamanlara kalmasını bilmiş ve bunu başarmıştır. Edirne ve Trakya tarih ve kültürünü birçok yönleri ve ayrıntıları ile gelecek kuşakların önüne koymuş, araştırmacılaraçokdasağlıklı bir BİLGİ KAYNAĞI bırakmıştır.
Hiç kuşkusuz Ayhan Tunca bugün ve gelecek için bir tarih ve kültür hizmeti yapmıştır ve halen bu hizmeti sürdürmektedir. Özellikle Edirne'yi öğretmede olağanüstü bir başarı sağlamıştır. Çünkü, YÖRE Dergisi Türkiye'de bütün kütüphanelere girmiş, okuma salonlarında insanların elinde çokgörülmüştür. Derginin hersayısı bir beige ve Bilgi Kaynağı olarak görülmüştür.
Gazete çıkardığım, Yazı İşleri Müdürlüğü yaptığım zamanlardan bilirim, yayımcılık zor iştir. Özellikle araştırmacı yazarlar için bu daha zordur. Bilgi kaynaklarına, belgelere, olayları bilenlere gitmek büyük özveri isteyen iştir. Bu, uzak yakın bütün Bilgi Kaynakları için geçerlidir. Zira bizim geleneğimizde bilgiyi saklamak, belgeyi muhafaza etmek gibi bir gelenek yoktur. Oysa devletin arşivine girmeyen nice bilgiler ve belgeler yaşayanlarla, bilenlerle yitip gitmektedir. Ayhan Tunca, bunlar daha fazla kaybolmadan, mümkün olduğunca elde ettiği bilgi ve belgeleri Yöre'nin sayfalarına geçirmektedir.
yetkin kişilerdir ve Ayhan Tunca bu duruma özen göstermiştir. Olaylar ve konular
belgelerle, tanıklarla, mekân ve zamanları ile dergide yer almış, gelecek kuşaklara sağlıklı, güvenilir bir BİLGİ KAYNAĞI bırakılması Ayhan Tunca için büyük önem taşımıştır. Tahmin ederim ki öncelikle Edirneliler ve sonra Yöre okuyucuları Ayhan Tunca'nın bu titizliğinin ve bu hizmetinin taşıdığı önemin farkındadırlar. Gerçi Edirne'de başka araştırmacılar da vardır ama Yöre gibi bir belgesel dergiyi çıkaran yoktur. Kaldı ki Ayhan Tunca bu alanda kendi tarifesiyle yürümüş, çalışmalarını sürdürmüş bir kimsedir. Onun sayesinde Edirne ve Trakya'da kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuş, ayrıntılarda yitip gitme sürecine girmiş bulunan bir takım bilgi ve belgeler gun ışığına çıkmıştır, Kütüphanelere, okuyucu kitaplıklarına girmiştir. Biz YÖRE'nin sayfalarında Ayhan Tunca'nın yanında görünmekle yapılan hizmetin, tarih ve kültüre yardımın ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilenlerdeniz.
Bir kez daha vurgulamak isterim. Ayhan Tunca Trakya'da önemli bir tarih ve kültür araştırmacısı ve bir dergi sahibi olarak dikkati çekmiş, ayrı bir yere sahip olmuştur. Özellikle yakın tarih, bir takım önemli sosyal, kültürel ve siyasi olaylar, Halk Kültürü, savaş anıları YÖRE'de önemle yer almıştır. Uzaktan bakınca Ayhan Tunca araştırmacı ve kültür insanı, gazeteci-yazar olarak unutulmayacak isimler arasına girmiştir.

  • 2000 - 2013 © Yöre Basın Yayın Reklam ve Dağıtım Hizmetleri
    Muhittin Günel İş Merkezi Kat:2 No:125 - EDİRNE
    Tel: 0.284.213 13 84 - Cep: 0.542.283 23 82
    refona.NET