Anasayfa
Sayı 1'den 155'e Yöre
Yöre'deki Yöremiz
Gezi Fotoğraflarında Edirne
Edirne Turları
Gezgin Dünyası
Yazı Dizileri
Yöre Yayınları
  Sayı 1'den 155'e Yöre
YÖRE - 96
YIL: MART 2008
KÖYE GİDEN AKINCILAR CUMHURİYET ALFABESİNİN SESSİZ VE SOYLU KAHRAMANLARI "EĞİTMENLER" VE EDİRNEAyhan Tunca
"Eğitmenler Özel Sayısı" olarak yayınlanan 96. sayıda, Alfabeyi bir Eğitmenden öğrenen Ayhan Tunca, öncelikle "Eğitmen" in ne demek olduğunu; Cumhuriyet Türkiyesi'nin gündemine nasıl geldiği anlatılıyor..
"Köye Giden Akıncılar" tanımlaması Ahmet Emin Yalman'a aittir...
Ahmet Emin Yalman, gözlemlere dayalı bir yazısında "Köy Muallimleri ve Eğitmen Farkı" nı anlatır...
1935-36 Eğitim-Öğretim Döneminde Türkiye'de 40 bin köy vardı.
İlkokul öğretmeni yetiştiren İlköğretmen Okulu sayısı ise; 13... Her yıl 600-650 öğretmen yetiştiriyordu bu okullar..
İyi ama...
Yine her yıl, 800 kadar öğretmen meslekten ayrılmaktaydı..
Müthiş bir öğretmen açığı demekti bu...
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'a göre, bu koşullarla öğretmen açığını kapatmak için yüz yıl gerekliydi..
"Param var, ama çözüm bulamıyorum" diye dert yandığında Atatürk'e, "Rahat ol Saffet" dedi Atatürk ve askerliğini çavuş olarak yapanları işaret etti.
Sonradan bu yolla eğitmenler için "Çavuş Öğretmen" nitelemesi bu yüzdendir..
Okuma yazma öğretmede aranan çözüm ve eğitmenler fikrinin babası her konuda olduğu gibi, yine Atatürk'tür..
***
İlk uygulama Eskişehir Çiftelerde ve 6 Temmuz 1936'da başladı.
Eğitmenler Yasası'nın yürürlüğe giriş tarihi ise 24 Haziran 1937'dir.
1935-1936'da başlayan Eğitmen yetiştirme uygulaması 1946-1947 öğretim yılına kadar sürdü ve bu dönemde tam 8646 Eğitmen yet,iştirildi...
***
Ya Edirne'de yetişen eğitmenler?.
Onlar; 1937 yılında Karaağaçta; Küçük Zabitan Mektebi olarak kurulan ve bu hizmet sonrasında hastahane ve son dönemlerinde askeri mekan olarak kullanılan büyük yapıda kurs gördüler.
Tümü 38 kişiydi ve bir yıl sonra ayni bina, Köy Öğretmen Okulu olarak ve sadece bir dönem için kullanıldı.
Köy Öğretmen Okulu öğrencilerinin Kepirtepe Köy Enstitüsü'nünde ilk öğrencileri ve 1943'teki ilk mezunları olduğunu belirtmeliyiz..
***
Yöre 96; bu eğitmenlerin izini sürdü...
Tümüne ulaşmak gibi bir hedef söz konusu...
Ulaşılabilenleri ise bu eğitmenlerin öğrencileri anlattı.
Veya bu eğitmenlerle çalışan öğretmenler..
Örneğin Emekli Öğretmen Tahsin Haseki'nin, Tayyip Yılmaz'ın, Hikmet Akıncı'nın, Cemil Barboros'un yaptığı gibi..
Bu Yöre sayısında yazıya konu olan Eğitmenler ise; Nail Yılmaz, Ali Rıza Aksoy, Mustafa Seyhan, Osman Çetin, İbrahim Yılmaz, Arif Barboros, Muharrem Akıncı, Ahmet Şener, Nuri Ertaş, Yunus Çelikkan...
***
Eğitmenlerin hiç biri hayatta değil..
Çoğu emeklilik hakkını alamadan yaşadı öldü gitti..
Oysa Cumhuriyet Türkiyesi onlara borçludur.
Yöre, bu borcun gündeme gelemesi veya ödenmesi yönünde bir adımın atılmasına öncülük etmiştir.
Yöre gururludur...

  • 2000 - 2013 © Yöre Basın Yayın Reklam ve Dağıtım Hizmetleri
    Muhittin Günel İş Merkezi Kat:2 No:125 - EDİRNE
    Tel: 0.284.213 13 84 - Cep: 0.542.283 23 82
    refona.NET