Anasayfa
Sayı 1'den 155'e Yöre
Yöre'deki Yöremiz
Gezi Fotoğraflarında Edirne
Edirne Turları
Gezgin Dünyası
Yazı Dizileri
Yöre Yayınları
  Sayı 1'den 155'e Yöre
YÖRE - 84
YIL: MART 2007
EDİRNE'DE OSMANLI DÖNEMİ KÜLTÜR MİRASIAyhan Tunca
Yöre okurlarının yazılarıyla yakından tanıdığı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özer, 84. sayıda Edirne'nin Osmanlı dönemi kültür dökümünü yapıyor.
Bu yazıda Edirnede'ki cami ve mescitleri; türbe, mezarlık ve hazireleri; han ve kervansarayları; bedesten, arasta, çarşı ve dükkanları; hamamları; köprüleri; tekke ve zaviyeleri; medrese ve mektepleri; imaretleri; çeşmeleri, sebil ve havuzları; su kemeri, su terazisi ve mahsenleri; saray, köşk, konak ve konutları; kale ve kuleleri; kışla, okul ve tabyaları; hastahaneleri, okul ve kütüphaneler ile diğer eserleri öğreniyoruz...
ÇANAKKALE'DE KAHRAMANLIKTA KENDİNİ BİTİREN 57.PİYADE ALAYI'NIN ÖYKÜSÜ
Nazif Karaçam, bu başlık altında, Çanakkale muharebelerinin çok özel bir alayını, 57. Piyade Alayını konu ediyor.
57.Piyade Alayı, 1915 Gelibolu ve Çanakkale muharebelerinde 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in, yöresel gönüllülerden oluşturduğu yedek bir savaş birliğiydi.
Tümü de şehit oldu...
Veya kayboldu...
Bu acı öykünün anlatıldığı; ayrıca şehit olanlarla kaybolanların illere göre dağılımı bir tabloyla verilmektedir.
Bu dağılımda rütbelere göre de bir dağılıma yer verilmiştir.
***
"İBRAHİM GELDİ, İNSANDA YÜREK YOK" VE EDİRNE'DEN YÜKSELEN EĞİTİM GÜNEŞİ, Erdoğan Gökçe'nin yazısına koyduğu başlıktır.
Bu yazıda Gökçe, annesinden duyduğu bir yaşanmış öyküyü anlatır ki, bu öyküde eski yazıyla okuyup öğrenmenin güçlükleri dile gelir...
Öğretme tekniği anlamsızdır ve çocuk 4,5 yaşında gittiği okulundan yazıya başlık olan şu cümleyle döner: "İbrahim geldi, insanda yürek yok..."
Gökçe'nin öyküsündeki ikinci konu ise Alfabe'nin, Edirne'deki ilk dönemine ilişkindir.
Edirneli iki Başöğretmen; Ahmet İhsan Gökçe ve Murat Özgün "Oyunlu Alfabe" yi yazmıştır ve bu Alfabe 1929'da birincİik kazanır..
DERTLİ MUSTAFA ÇEŞMESİ YAPILACAKSA
Dertli Mustafa'dan, şehit oğlu Nuri'den ve onun ruhu için yaptırılan çeşmeden söz eden bu yazı Ayhan Tunca'ya aittir.
Edirne Valiliği, tarihi çeşmenin yerini değiştirerek Valilik bahçesine taşımak isteyince, Belediye karşı koymuş, bunun üzerine Valilik, bu çeşmenin benzerini Valiliğin bahçesine yaptırmıştır.
Yazının bitişinde ise, M.Edip Ağaoğulları'nın Arşivin'den, çeşmenin ilk yerindeki ve ilk yıllarını gösteren fotoğraf yer almaktadır.
Derginin son bölümünde de Edirneli Heykeltraş İlhan Koman'ın İsveç günleri konu edilmektedir.

  • 2000 - 2013 © Yöre Basın Yayın Reklam ve Dağıtım Hizmetleri
    Muhittin Günel İş Merkezi Kat:2 No:125 - EDİRNE
    Tel: 0.284.213 13 84 - Cep: 0.542.283 23 82
    refona.NET